Mednarodno sodelovanje

Komplementarna shema

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) – december 2020 – pet odobrenih projektov - razpis je bil v veljavi do 18. 9. 2020

Na podlagi sklepa direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS o sofinanciranju prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave projektov na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), št. 5100-11/2019- z dne 1. 12. 2020, ter v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), št. 5100-11/2019-1 z dne 17. 5. 2019, je ARRS v sofinanciranje sprejela pet prilagojenih raziskovalnih projektov.

 

  • Tabela sprejetih prilagojenih projektov: