Mednarodno sodelovanje

Komplementarna shema

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) – november 2019

Na podlagi sklepa v.d. direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS o sofinanciranju prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave projektov na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), št. 5100-11/2019-26 z dne 19. 11. 2019 ter v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), št. 5100-11/2019-1 z dne 17. 5. 2019, je ARRS v sofinanciranje sprejela pet prilagojenih raziskovalnih projektov.

 

 

  • Tabela sprejetih prilagojenih projektov: