Mednarodno sodelovanje

Dvostransko sodelovanje

Predstavitev

Arhiv predstavitev

S koordiniranim delom pristojnega ministrstva in Agencije je v letu 2017 potekalo mednarodno dvostransko znanstveno sodelovanje s 16 državami, in sicer z Argentino, Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Francijo, Hrvaško, Indijo, Japonsko, Kitajsko, Madžarsko, Makedonijo, Nemčijo, Rusijo, Srbijo, Turčijo in Združenimi državami Amerike. V okviru bilateralnega sodelovanja je v letu 2017 potekalo 525 bilateralnih projektov, v okviru tega je bilo izvedenih 442 aktivnosti, v skupnem znesku 1.043.298,86 EUR.

Agencija sodeluje s francoskim Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA). Sodelovanje se izvaja prek javnega razpisa, katerega predmet je sofinanciranje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih projektov, ki trajajo dve leti. V letu 2017 je bilo na podlagi dveh javnih razpisov sofinanciranih 13 skupnih raziskovalnih projektov s področja novih tehnologij za energijo, jedrske energije, prilagajanja podnebnim spremembam, temeljnih raziskav v fiziki, znanosti o življenju in raziskavah globalne varnosti.