Mednarodno sodelovanje

Dvostransko sodelovanje

Obrazci

ARRS-MS-OE-ZAH/2021 - Zahtevek za izplačilo enkratnega finančnega prispevka, za pripravo in prijavo na razpis okvirnega programa EU za raziskave in inovacije (Obzorja Evropa)

  • Zahtevek za izplačilo: