Mednarodno sodelovanje

Madžarska

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Poziva slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih madžarsko-slovenskih projektov pri OTKA kot vodilni agenciji

Na Poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih madžarsko-slovenskih projektov pri OTKA kot vodilni agenciji (Lead agency), št. 510-1/2014-4 z dne 22.7.2014 je v roku do 17.9.2014 prispelo 10 prijav slovenskih raziskovalcev, ki so z madžarskim partnerjem prijavili skupni madžarsko-slovenski projekt na razpis Madžarske znanstvene raziskovalne fundacije (OTKA) z rokom oddaje do 10.9.2014. Dne 12.1.2015 je OTKA obvestila agencijo, da je recenzentski postopek zaključen in da je OTKA potrdila sofinanciranje madžarskih sklopov treh madžarsko-slovenskih projektov. Rezultati izbora OTKA so objavljeni na spletni strani OTKA. Znanstveni svet agencije je obravnaval predlog OTKA o sofinanciranju treh madžarsko-slovenskih projektov in ga potrdil na rednih sejah dne 19. 1. 2015 ter 16.2.2015. Na teh podlagah je agencija v sofinanciranje sprejela slovenske sklope treh madžarsko-slovenskih projektov.

 

Priloga:

  • Odobrene prijave: