Mednarodno sodelovanje

Madžarska

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko v letih 2021 in 2022

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

26.06.2020, Uradni list RS, št. 90/20

  Zaključek razpisa

24.09.2020

  Odpiranje vlog

30.09.2020

  Ocenjevanje vlog

16.10.2020

  Zasedanje mešane komisije/skupnega odbora

22.12.2020

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

10.02.2021

  Objava liste sprejetih projektov na spletni strani agencije

11.02.2021
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano