Mednarodno sodelovanje

Japonska

Novice, obvestila

Tri podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem v letu 2008 za raziskovalce iz Slovenije

Na podlagi Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS) - podpisan aprila 2001 - JSPS vsako leto zagotavlja tri podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije.

Štipendije so namenjene mladim, obetajočim raziskovalcem za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah.

Področja: humanistične, družboslovne in naravoslovno matematične vede

Kandidati se prijavijo pri Ministrstvu RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Trajanje: 12 - 24 mesecev

Rok prijave pri MVZT: najmanj tri mesece pred predvidenim nastopom štipendije, zadnji rok za prijavo je 31. julij 2008 (za japonsko fiskalno leto 2008, t.j. od 1.4.2008 - 31.3.2009)

Odhod na Japonsko: kadarkoli med 1.4. in 30.11.2008

Pogoji:

  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme miniti več kot 6 let),
  • kandidati, ki jim je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne morejo ponovno kandidirati,
  • potreben je vnaprejšnji dogovor z japonskim gostiteljem o programu raziskovanja oz. dela

Stroški: JSPS krije stroške povratne letalske vozovnice, mesečno nadomestilo 364.000 Y, nadomestilo za namestitev v enkratnem znesku 200.000 Y, lokalni prevoz v zvezi z raziskovanjem 58.500 Y letno, nezgodno in zdravstveno zavarovanje)

Kandidati se prijavijo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS. Prijavi je potrebno priložiti naslednje dokumente (vsi dokumenti, razen kopije doktorata (potrdila), morajo biti v izvirniku):

  • prijavni obrazec
  • kopijo dokazila o doktoratu s prevodom v angleški ali japonski jezik (ni potrebno overiti),
  • priporočilno pismo nadrejenega v angleškem ali japonskem jeziku
  • pisno soglasje japonskega gostitelja v angleškem ali japonskem jeziku

Podrobnejše informacije so na naslovu: http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/long_list.html

Informacije in prijave: ga. Alenka Mihailovski, tel. 01 4784 690, e-pošta: alenka.mihailovski@gov.si