Mednarodno sodelovanje

ZDA

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2016 – 2017

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

23.10.2015, Ur.l. RS, št.79/2015

  Zaključek javnega razpisa

26.11.2015

  Odpiranje vlog

01.12.2015

  Ocenjevanje vlog

10.12.2015

  Objava liste sprejetih projektov na spletni strani agencije

15.01.2016

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

25.01.2016
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano