Mednarodno sodelovanje

Srbija

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2020 in 2021

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

29.03.2019, Ur.l. RS št. 19/19

  Zaključek razpisa

23.05.2019 ob 14.00

  Odpiranje vlog

27.05.2019

  Obvestila za dopolnitev nepopolnih prijav

07.06.2019

  Seja strokovne komisije

21.02.2020

  Zasedanje mešane komisije

10.03.2020

  Obvestila prijaviteljem o izboru prijav

13.03.2020

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

13.03.2020
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano