Mednarodno sodelovanje

Rusija

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019 - 2020

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

14.09.2018, Ur.l. RS, št. 60/18

  Zaključek javnega razpisa

12.11.2018 ob 14.00

  Odpiranje vlog

14.11.2018

  Obvestila za dopolnitev nepopolnih prijav

27.11.2018

  Seja strokovne komisije

10.12.2018

  Seja Znanstvenega sveta agencije

17.12.2018

  Obvestila prijaviteljem o izboru prijav

18.12.2018

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

20.12.2018
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano