Mednarodno sodelovanje

Nemčija

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2023 – 2024

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

08.04.2022, Uradni list RS, št. 49/22

  Zaključek javnega razpisa

30.06.2022 ob 15.00

  Odpiranje vlog

05.07.2022

  Ocenjevanje vlog

julij - november 2022

  Zasedanje meddržavne komisije

12.12.2022

  Obvestilo prijaviteljem v prijavah

22.12.2022

  Obdobje sofinanciranja izbranih bilateralnih projektov

01.01.2023 do 31.12.2024
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano