Mednarodno sodelovanje

Madžarska

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko v letih 2005 in 2006

Rezultati javnega razpisa (http://www.rtd.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Madzarska/razpisi/04/razp-med-zn-madzarska-020404.asp) za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko v letih 2005 in 2006

Odobreni projekti znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko v letih 2005 in 2006

 

Št. Šifra projekta Slovenski nosilec in inštitucija Madžarski gostitelj in inštitucija Naslov projekta v slovenskem in angleškem jeziku Obiski na Madžarskem Obiski v Sloveniji
1. leto 2. leto 1. leto 2. leto
1. BI-HU/05-06/01 Assoc.prof.dr. ŠTEFAN BOJNEC

Univerza na Primorskem
Fakulteta za management
Cankarjeva 6, SI-6000 Koper
Dr. IMRE FERTO

Institute of Economics
Hungarian Academy of Sciences
Budarorsi ut. 45
H-1112 Budapest
The pattern of agricultural trade in Hungary and Slovenia with the EU 1x28 dni 2x14 dni 1x28 dni 2x14 dni
2. BI-HU/05-06/02 Prof.dr. KAREL KUZMAN

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6, SI-1000 Ljubljana
Prof.dr. MIKLOS TISZA

University of Miškolc
Faculty of Mechanical Engineering
3515 Miškolc-Egyetemvaros, HU
Integral contorol of sheet metal forming process by FEM simulations 2x10 dni 2x10 dni 1x10 dni
1x2 meseca
1x10 dni
1x2 meseca
3. BI-HU/05-06/03 Dr. TANJA ČELIK

ZRC SAZU
Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana
(Biološki inštitut Jovana Hadžija)
Dr. LASZLO RONKAY

Hungarian Natural History Museum
Department of Zoology
Baross u.13
H-1088 Budapest
Ecological Study on the threatened European Lepidoptera species in Slovenia and Hungary with special regard to species listed by NATURA 2000 4x10 dni 6x8 dni 4x10 dni 6x8 dni
4. BI-HU/05-06/04 Prof.dr. FRANC BATIČ

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Oddelek za agronomijo
Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana
Prof.dr. ZOLTAN TUBA

Szent Istvan University
Faculty of Agricultural and Environmental Sciences
Dept. Of Botany and Plant Physiology
Pater Karoly u.1, HU-2103 Godolo
Aboveground and below ground processes in temperate grasslands in changing environment 1x12 dni
1x2 meseca
1x12 dni
1x1 mesec
1x12 dni
1x2 meseca
1x12 dni
1x3 mesece
5. BI-HU/05-06/05 Assoc.prof.dr. DAMJANA ROZMAN

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana
Dr. KATALIN MONOSTORY

Hungarian Academy of Sciences
Chemical Reserach center
Pusztaszeri 59-67
HU-1025 Budapest
The cross-talk of cholesterol homeostasis and drug metabolism 1x5 dni
2x14 dni
1x5 dni
1x2 meseca
1x5 dni
2x14 dni
1x5 dni
1x2 meseca
6. BI-HU/05-06/06 Assoc.prof.dr. MIHA ADAMIČ

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana
Prof.dr. ANDRAS NAHLIK

University of West Hungary,
Sopron
Faculty of Forestry
Institute of Wildlife Management
Bajcsy-Zs.u. 4
HU-9400 Sopron
The study of population ecological characteristics of red deer (Cervus elaphus) in the area of Goričko Nature park, NE Slovenia and in Zala County, Hungary 3x 28 dni 2x42 dni 3x 28 dni 2x42 dni
7. BI-HU/05-06/07 Assist.prof.dr.BRATKO FILIPIČ

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
Zaloška 4, SI-1000 Ljubljana
Assist.prof.dr. FERENC SOMOGYVARI

University of Szeged
Medical Faculty
Institute of Clinical Microbiology
Somogy B. Ter 1
H-6725 Szeged
The modulation of the biological activity of interferon and interferon-like proteins 2x12 dni
1x1 mesec
2x12 dni
1x1 mesec
2x12 dni
1x1 mesec
2x12 dni
1x1 mesec
8. BI-HU/05-06/08 Assoc.prof.dr. VERA GOLOB

Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Oddelek za tekstilstvo
Smetanova ul. 17
SI-2000-Maribor
Assoc.prof.dr. EMILIA CSISZAR

Budapest University of Technology and Economics
Department of Plastics and Rubber Technology
Muegyetem Rkp.3
H-1521 Budapest
Enzymes application in pretreatment, dyeing and finishing processes of textile fibres 2x7 dni
1x1 mesec
1x7 dni
1x2 meseca
2x7 dni
1x1 mesec
1x7 dni
1x2 meseca
9. BI-HU/05-06/09 Prof.dr. PETER RASPOR

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Oddelek za živilstvo
Jamnikarjeva 101
SI-1000 Ljubljana
Dr. MIKLOS PESTI

University of Pecs
Faculty of Sciences
Institute of Biology
Dept. Of General and Environmental Microbiology
Ifjusag u 6, H-7624 Pecs
Regulation of stress processes of eucaryotic yeast and fugi species 2x7 dni
1x1,5 meseca
2x7 dni
1x1,5 meseca
2x7 dni
1x1,5 meseca
2x7 dni
1x1,5 meseca
Priloge: