Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Dogodki

LR Kitajska, TCDC - Izobraževalni tečaji in delavnice v letu 2003

TCDC (Technical Cooperation of Developing Countries – Tehnično sodelovanje med državami v razvoju) organizira v l. 2003 v sodelovanju s kitajsko vlado več izobraževalnih tečajev in delavnic z raznih področij, predvsem pa kmetijstva, medicine in ostalih področij.

Tečaji potekajo v Pekingu in posameznih kitajskih provincah, kjer je kmetijstvo močno zastopano (Jilin, Hebei, Hubei, Jiangsu, Guangdong, Sichuan, Yunnan, Shanxi).

Usposabljanja so sicer namenjena predstavnikom držav v razvoju, posebej pa tudi udeležencem iz Republike Slovenije. Kitajska stran bo potrdila za vsak tečaj po enega udeleženca iz vsake države.

Namen tečajev je izobraževanje in usposabljanje tečajnikov s ciljem pridobivanja teoretičnih in praktičnih znanj s posameznih področij, ki bi jih kandidati lahko uporabili pri reševanju ekonomskega in socialnega razvoja v matičnih državah.

Prijave: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Sektor za mednarodno znanstveno sodelovanje, kontaktna oseba: ga. Zdenka Pucelj-Tič, tel. 01 4784 693, e-mail: zdenka.pucelj-tic@gov.si.

Stroški udeležbe:

Stroške mednarodnega prevoza do kraja, kjer poteka tečaj, krije udeleženec oz. organizacija, ki ga prijavi. Del sredstev v ta namen - kritje stroškov mednarodnega prevoza - bo zagotovilo tudi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije.

Celotne stroške udeležbe na tečaju na Kitajskem krije kitajska stran (pristojna ministrstva v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami kot UNDP, FAO, itd.), in sicer: bivanje v dvoposteljnih sobah, prehrana, stroški tečaja, dnevnice v višini 30 RMB, lokalni prevoz.

Kitajska stran ne krije stroškov zdravstvenega zavarovanja.

Trajanje tečajev: večinoma mesec ali mesec in pol do 2 mesecev.

Delovni jezik za vse tečaje je angleščina.

Kitajska stran bo potrdila za posamezne tečaje le po enega kandidata iz Slovenije; če je kandidatov več, opravi predhodno selekcijo slovenska stran.

Ob prijavi mora kandidat predložiti:

  • izpolnjeni prijavni obrazec (Appliccation form)
  • potrdilo pristojne službe o imenovanju (Nomination form)
  • zdravniško spričevalo v angleščini (izstavi pristojna zdravstvena služba v RS).

Prijave potrdi pristojni oddelek Veleposlaništva LR Kitajske v državi prijavetelja; v Sloveniji je to: Economic and Commercial Counsellors Office, Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Slovenia.

Op.: v preteklih letih beležimo udeležbo ene kandidatke iz Slovenije na mednarodnem tečaju s področja kmetijstva »Theory and Technology of Plant Protection for Sustainable Agriculture in 21th Century«, ki potekal od 2.9. – 21.9.2001 v Shenyangu, Provinca Liaoning v organizaciji Shenyang Agricultural University.

KMETIJSTVO

International Training Class on Modern Agricultural Management
23. april – 22. junij, Wuhan, Provinca Hubei
Organizator: Training Centre of Hubei Agricultural Officials, Wuhan; pomemben tudi kot mednarodni izobraževalni center;
Cilji: seznanitev z osnovnimi teorijami in metodami modernega agro-menedžmenta.
Starost: do 50 let

China TCDC International Training Course on Traditional Chinese Veterinary Medical Science
1. junij – 30. julij, Zhangjiaokou, Provinca Hebei
Organizator: Zhangjiaokou Agricultural College (ZAC), International Training center
Cilji: seznanitev s teorijo in tehnikami tradicionalnih kitajskih veterinarskih znanosti; novimi znanji na področju preprečevanja in zdravljenja bolezni živali

China TCDC International Workshop on Corn and Starch Deep Processing Technology
15. avgust – 15. september, Changchun, Provinca Jilin
Organizator: Jilin Province Light Industry Design and research Institute /LIDRI/, izvajalec pomembnih državnih in lokalnih projektov, organizator pomembnih mednarodnih delavnic; močan na področju R&D novih proizvodov
Starost kandidatov: do 45 let

International Technical Training Course on Rainwater Harvesting and Utilization
1. – 15. julij, Lanzhou, Provinca Gansu
Organizator: Gansu Research Institute for Water Conservancy
Cilji: izobraževanje strokovnjakov in menedžerjev s področja upravljanja z vodnimi viri. Pridobitev znanj v zvezi z inovativnimi tehnikami zbiranja in uporabe deževnice.
Starost kandidatov: 22 – 45 let
Posebej vabljene tudi predstavnice ženskega spola.

International Course in Modern Biotechnology)
10. oktober – 25. november, Gungzhou, Provinca Guangdong
Organizator: South China Agricultural University (SCAU)
Cilji: seznanitev kandidatov z osnovnimi znanji in tehnikami biotehnologije rastlin
Starost: do 45 let; prijavi se lahko tehniško osebje ali vladni uslužbenci. Zahteva se visoka izobrazba z najmanj 2 leti delovnih izkušenj.

International Training Course on Vegetable Sciences and Technologies
7. avgust – 15. september, Peking
Organizator: Beijing Vegetable Research Center (BVRC); podpirajo kitajska vlada, UNDP in FAO, organiziral več mednarodnih tečajev za kandidate iz držav v razvoju, - vodilni kader in tehnike s tega področja - iz preko 60 držav
Cilji: obnovitev teoretskega znanja pridelovanja kmetijskih rastlin, tehnik zaščite pred škodljivci. Starost: do 45 let, z najmanj 2 leti strokovnih izkušenj

International Training Class on Animal Husbandry Production and Management
16. september – 16. oktober, Wuhan, Provinca Hubei
Organizator: The Training Center of Hubei Agricultural Officials (TCHAO). Center leži v nacionalnem agro-hi-tech parku, v osrednjem področju reke Yangze.
Cilji: pridobitev osnovnih teoretičnih znan in metod trajnostnega razvoja na področju živinoreje ter organizacije in vodenja proizvodnje na področju živalske proizvodnje.
Starost: do 50 let; višja izobrazba, uradniki in eksperti s področja živinoreje, vodilni kader in tehniki iz živinorejskih obratov.

China TCDC International Training Course on Fruit Technology
25. julij – 25. september, Qinhuangdao City, Provinca Hebei
Oganizator: Changli Institute of Pomology CIP), Hebei Academy of Agricultural and Forestry Sciences (HAAFS),Qinhuangdao.
Ustanovljen l. 1937, specializiran za aplikativne raziskave na področju sadjarstva, organizator številnih mednarodnih tečajev s področja tehnologije sadja
Cilji: pridobitev osnovnih znanj iz menedžmenta na področju sadjarstva, sadnih germplazm, skladiščenja in predelave sadja, uporabe bio- in informacijsjih tehnik.
Starost: do 45 let, strokovnjaki s področja pomologije ali vladni predstavniki, z najmanj višjo strokovno izobrazbo iz pomologije in 2 leti izkušenj.

China International Training Course on Sugarcane Planting Techniques
15. maj – 30. julij, Guangzhou, Provinca Guangdong
Organizator: Guangzhou Sugarcane Industry Research Institute (SIRI), ustanovljen leta 1958. Specializiran za znanstvene raziskave, aplikacijo tehnologij, razvoj novih produktov, kontrolo kvalitete, izvajalec pomembnih ključnih državnih projektov na tem področju.
Cilji: seznanitev kandidatov s teorijo modernih tehnik gojenja sladkornega trsa in menedžmenta proizvodnje sladkornega trsa z uporabo modernih tehnik
Starost: do 45 let

China TCDC International Training Course on Stored Grain Protection
14. maj – 27. junij , Chongqing, Provinca Sichuan
Organizator: Southwest Agricultural University (SWAU) ena vodilnih kitajskih univerz z multidisciplinarnim programom (kmetijstvo kot vodilno, naravoslovne vede, inženiring, ekonomika in menedžment dodiplomskega, podipomskega, doktorskega in post-doktorskega študija.
Cilji: seznanitev s sedanjo situacijo in razvojem na področju skladiščenja zrn
Starost: do 45 let

China the Seventh International Training Course on Biological Fertilizer Technology
16. maj – 30. junij, Baoding City, Provinca Hebei
Organizator: The Research Institute of Micobiology of Hebei Institute of Sciences.
Od l. 1995 izvedli 5 tečajev na to temo, zadnjega, 6. po vrsti, l. 2002, letos naj bi potekal že 7. (16.5. - 30.6.2003). Podatki kandidatov so zelo ugodni: poskusi z bio-gnojili so potrdili očitno povečanje letnega donosa; predvideni sta dve skupni naložbi za ustanovitev tovarn bio-gnojil na Tajskem in v Indiji.
Cilji: Omenjeni inštitut je razvil vrsto tehnologij tovrstnih gnojil (BPF, BPHF, ANFIV), ki so bila uporabljena že na 30 mio hektarih. Tečaj naj bi prispeval k uvajanju tovrstnih tehnologij po celem svetu in s tem promociji kmetijskega razvoja.
Kandidate predloži vlada ali pristojna vladna organizacija. Kandidati so lahko raziskovalci, eksperti, direktorji tovarn gnojil, direktorji trgovskih podjetij in uradniki na področju kmetijstva, zadolženi za prodajo gnojil.

China TCDC International Training Course on Integrated Fish Farming
15. april – 13. julij, Wuxi Provinca Jiangsu
Organizator: The Asian-Pacific Regioanl Research and Training Center for Integrated Fish Farming, ustanovljen l. 1981 ob pomoči kitajske vlade, UNDP in FAO, pomemben mednarodni center.
Cilji: prenos tehnik in izkušenj na področju integriranega ribogojništva; tečaj multidisciplinarne narave.
Starost: do 45 let; najmanj diploma s področja ribištva, biologije oz. sorodnih disciplin in najmanj 2 leti izkušenj s področja akvakulture in ribištva

China TCDC International Training Course on Processing of Chinese & Western Style Meat Products
13. maj – 1. julij, Peking
Organizator: China Meat Research Center (CMRC), sodobno opremljen raziskovalni center za mesne proizvode; organizator mednarodnih tečajev od l. 1991
Cilji: seznaniti tečajnike s stanjem kitajske proizvodnje mesa; posredovati tečajnikom najnovejša znanja predelave kitajskih mesnih proizvodov kakor tudi predelave mesnih proizvodov po 'zahodnem' načinu
Starost: do 45 let; najmanj višja strokovna izobrazba in najmanj 2 leti izkušenj na področju predelave mesa

International Course in Crop Protection
9. maj – 8. julij 2003, Guangzhou, Provinca Guangdong
Organizator: South China Agricultural University (SCAU), China International Center for Agricultural Training (CICAT),
Cilji: seznanitev z osnovnimi znanji in tehnikami zaščite zrn, zaščito pred boleznimi, škodljivci, ipd .
Starost: do 45 let; ustrezne visokošolska izobrazba z najmanj 2 leti delovnih izkušenj

International Training Course on Inspection Techniques for Food Safety
18. avgust – 18. september, Peking
Organizator: China Meat Research center (CMRC), - Asia&Pacific Training Center on Meat Science and Technology
Cilji: seznanitev s področjem nacionalnega nadzora kvalitete in analize živil CMRC, sodobnimi tehnikami analize živil, Z-T razvojem na tem področju, spodbujati prenos tehnologije in študija na področju analize hrane
Starost: do 50 let; pogoj: kandidati morajo imeti najmanj univerzitetno diplomo in so vladni uslužbenci ali tehnologi na univerzi, inštitutih ali podjetjih, zadolženi za analizo in kontrolo kvalitete živil

International Training Course on Vegetable Sciences and Technologies
7. avgust – 15. september , Peking
Organizator: Beijing Vegetable Research Center (BVRC), ki ga poleg kitajske vlade podpirata tudi UNDP, in FAO; pomemben izobraževalni center za menedžerje in tehnike iz držav v razvoju
Cilji: seznanitev kandidatov s tehnikami gojenja kmetijskih rastlin (poljščin idr.) in drugimi znanji (bio-tehnologija, gnojila, bolezni, marketing, menedžment)
Starost: do 45 let, visoka izobrazba, 2 leti izkušenj

International Training Course on New Technology Popularizing of Agricultural Machinery in China
14. junij – 14. julij, Peking
Organizator: Chinese Academy of Agricultural Mechanization Sciences (CAAMS), ustanovljen l. 1956; poleg kmetijske mehanizacije pokriva vrsto specialnosti s področja kmetijstva in živinoreje in vrsto drugih področij (inženiring in hidravlična mehanizacija, transportna vozila, obnovljivi viri energije, itd.)
Cilji: posredovati kandidatom najnovejša teoretična in praktična znanja s področja kmetijske mehanizacije
Starost: do 45 let; prijavijo se lahko: vladni uslužbenci, tehniško osebje, proizvajalci in uporabniki kmetijske mehanizacije.

International Training Course on Food and Agro-processing Machinery in China
10. oktober – 8.november, Peking
Organizator: Chinese Academy of Agricultural Mechanization Sciences (CAAMS)
Cilji: seznanitev kandidatov s praktičnimi znanji področja strojev za predelavo hrane in proizvodnje kmetijske mehanizacije. Op.: na Kitajskem je preko 4000 podjetij za proizvodnjo kmetijske mehanizacije.
Starost: do 45 let; prijavijo se lahko: vladni uslužbenci, tehniško osebje, proizvajalci in uporabniki strojev za predelavo hrane in kmetijske mehanizacije.

International Training Course on New Technology Popularizing of Agricultural Machinery in China, Peking
14. junij – 26. julij, International Training Center for Agricultural Machinery, CAAMS
Organizator: Academy of Agricultural Mechanization Sciences (CAAMS)
Ustanovljena l. 1956; specializirani za vse vrste kmetijske mehanizacije v zvezi s kultivacijo rastlin, izsuševanjem in irigacijo, proizvodnjo hrane, pa tudi v zvezi z rejo živali, obnovljivimi vire energije, inženiring, hidravlično mehanizacijo, kmetijske transportne stroje. CAAMS je lociran v high-tech coni v Pekingu.
V preteklih 12 letih so izšolali preko 360 kandidatov (tehničnega osebja) iz Azije, Afrike in latinske Amerike.
Cilj: pridobitev aktualnih znanj in praktičnih izkušenj s področja upravljanja s kmetijsko mehanizacijo. Pridobljena znanja naj bi prispevala k uspešnejšemu razvoju področja v domačem okolju.
Prijavni rok: 20. april 2003
Prijavijo se lahko: vladni uslužbenci, tehniki, proizvajalci in uporabniki kmetijske mehanizacije
Starost: do 45 let

MEDICINA

International Training Course on the Treatment for Rheumatic Diseases with Combination of TCM & Western Medicine
1. junij – 30. julij, Taiyuan, Provinca Shanxi
Organizator: International Exchange Center of Shanxi Provincial Health Department

International Training Course on Chinese Acupuncture and Moxibustion
1. avgust – 30. oktober, Taiyuan, Provinca Shanxi
Organizator: International Exchange Center of Shanxi Provincial Health Department

Training Course on Diabetes and Dyssomnia Treated by Traditional Chinese Medicine from Developing Countries
1. september – 30. september, Peking
Organizator: China Academy of Traditional Chinese medicine (CATCM)

Training Course on Hospital Nursing
15. junij – 31. julij, Chengdu, Provinca Sichuan
Organizator: International Health Exchange Center of Sichuan Provincial Health Bureau

International Training Course of Tropical Disease Control (ITCTDC) with emphasis on some Parasitic Diseases
15. avgust – 15. oktober, Wuxi, Provinca Jiangsu
Organizator: Jiangsu Institute of Parasitic Diseases (JIPC)

TCDC International Training Course on Radio Broadcasting Technology
14. julij – 14. september
, Peking
Organizator: China Radio&TV Corp.

China TCDC International Training Course on Seismology and Earthquake Engineering
14. avgust – 27. september,
Kunming, Provinca Yunnan
Organizator: Seismological Bureau of Yunnan Province, Kunming
Cilji: seznanitev z tehnikami in metodami za spremljanje in napoved potresov, tehnikami in aplikacijo potresnega inženiringa
Starost: do 55 let

OSTALA PODROČJA

International Training Course On Use and Maintenance of Meteorological Instruments
8. april – 7. julij;
Nanjing, Provinca Jiangsu
Organizator: Nanjing Institute of Meteorology
Cilji: seznaniti kandidate z osnovami in metodami uporabe raznih meteoroloških instrumentov (satelit, radar, avtomatsko opazovanje)
Starost: pod 45 let; najmanj visokošolska izobrazba s specializacijo na področju uporabe vzdrževanja meteoroloških inštrumentov in najmanj dve leti praktičnih izkušenj

10th Training Workshop on Measurement Technology for Developing Countries
25. avgust – 24. september

International Training Workshop on Solar Energy Application Technologies
9. junij – 9. julij,
Lanzhou, Provinca Gansu
Organizator: Gansu Natural Energy Research Institute (GNERI)
Cilji: pridobitev teoretičnih in praktičnih znanj s področja tehnologije uporabe sončne energije
Starost: do 45 let. Pogoj za prijavo: najmanj visokošolska diploma ustrezne smeri ter 2 leti delovnih izkušenj

Training Course on Small Hydro Power
9. maj – 18. junij,
Hangzhou, Provinca Zhejiang
Organizator: Hangzhou Regional Center (Asia-Pacific) for Small Hydro Power
Cilji: seznanitev s teorijo in principi razvoja malih elektrarn
Starost: do 45 let, diploma iz tehnične stroke, najmanj 2 leti prakse iz dela na tem področju

International Training Course on Computer Software Technology,
1. julij – 30. julij,
Guiyang, Provinca Guizhou
Organizator: Guizhou Academy of Sciences, Guiyang.
Akademija ima vzpostavljeno dobro sodelovanje z Institute for Software Technology/United Nations University (ISST/UNU). L. 2001 so predstavniki GAS sodelovali na mednarodnem simpoziju ASEAM v Guiyangu: :»ASEAM Symposium on Forest Conservation & Sustainable Development«
Cilji: zagotoviti širjenje uporabe računalniške tehnologije v državah v razvoju
Starost: do 50 let

The 10th Training Workshop on Measurement Technology for Developing Countries
25. avgust – 24. september,
Peking
Organizator: National Institute of Metrology
Cilji: seznaniti kandidate s kitajskimi dosežki na področju metrološke znanosti in tehnologije ter razvijanjem bilateralnega in multilateralnega sodelovanja
Starost: do 45 let, visoka strokovna izobrazba z najmanj dvema letoma delovnih izkušenj.