Mednarodno sodelovanje

Francija

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2023 in 2024

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

28.01.2022, Uradni list RS, št. 11/22

  Zaključek razpisa 

21.04.2022 ob 15.00

  Odpiranje prijav

25.04.2022

  Obvestila za dopolnitev nepopolnih prijav

april 2022

  Seja strokovne komisije

julij 2022

  Obvestila prijaviteljem o izboru prijav

oktober 2022
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano
  Spremenjen datum