Mednarodno sodelovanje

Francija

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2020 in 2021

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

25.01.2019, Ur.l. RS, št. 7/19

  Zaključek razpisa

25.04.2019 do 15.00

  Odpiranje vlog

06.05.2019

  Ocenjevanja vlog

26.06.2019

  Zasedanje mešane komisije/skupnega odbora

18.10.2019

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

08.11.2019

  Objava liste sprejetih projektov na spletni strani agencije

13.11.2019
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano