Mednarodno sodelovanje

Francija

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2019–2021

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

26.10.2018,  Ur.l. RS, št. 68/2018

  Zaključek razpisa

17.12.2018 do 14.00

  Odpiranje prijav

24.12.2018

  Priprava prednostnega seznama prijav

15.02.2019

  Zasedanje mešane komisije/skupnega odbora

08.03.2019

  Objava seznama sprejetih projektov na spletni strani agencije

15.03.2019

  Obvestila prijaviteljem o prijavah

19.03.2019

  Predvideni čas izvajanja razpisa

01.04.2019 do 31.03.2021
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano