Mednarodno sodelovanje

Črna gora

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020 - 2022

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

13.09.2019, Ur.l. RS, št. 55/19

  Zaključek javnega razpisa

18.12.2019

  Odpiranje vlog

20.12.2019

  Ocenjevanje vlog

28.02.2020

  Zasedanje mešane komisije / skupnega odbora

december 2020

  Objava liste sprejetih projektov na spletni strani agencije

27.11.2020

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

december 2020
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano