Mednarodno sodelovanje

Bosna in Hercegovina

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2021 – 2022

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

19.06.2020, Ur.l. RS, št. 89/20

  Zaključek razpisa

30.09.2020

  Odpiranje vlog

05.10.2020

  Ocenjevanje vlog

20.11.2020

  Zasedanje mešane komisije/skupnega odbora

08.06.2021 in 28.06.2021

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

02.07.2021

  Objava liste sprejetih projektov na spletni strani agencije

08.07.2021
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano