Mednarodno sodelovanje

Avstrija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2020 in 2021

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 13/19, z dne 1. 3. 2019) v obliki Protokola 8. zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, ki sta ga podpisala ga. Meta Dobnikar, vodja slovenske delegacije iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in g. Christian Autengruber, vodja avstrijske delegacije iz Zveznega ministrstva za Evropo, integracijo in zunanje zadeve Republike Avstrije (Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs of the Republic Austria).

Od 46 (šestinštiridesetih) prijav, prispelih na slovenski strani, je Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, izbrala 32 (dvaintrideset) skupnih prijav.

 

Priloga:

  • Protokol 8. zasedanja:
  • Sprememba protokola - podaljšanje:

 

  • Sprememba protokola št. 2 - popravki:
  • Tabela sprejetih projektov: