Mednarodno sodelovanje

Štipendije za obisk pri nosilcih projektov ERC

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2019

Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A in 9/19), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije št. 52/16 in 79/17) ter sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o predlogu finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav, št. 5110-2/2018-37, sprejetega na 8. redni seji dne 15. 4. 2019, sprejel Sklep o izboru prijav za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2019, št. 5110-2/2018-38 z dne 16. 4. 2019.

 

Priloga:

  • Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2019 - Results of the Public call for (co)financing potential ERC candidates to visit ERC grantees in 2019: