Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Štipendije ERC > Rezultati razpisov in pozivov
Mednarodno sodelovanje
Štipendije za obisk pri nosilcih projektov ERC
Rezultati razpisov in pozivov
Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2017

Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16) in sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o predlogu finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav, št. 511-10/2016-73, sprejetega na 9. redni seji z dne 23. 5. 2017, v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2017 (Uradni list RS, št. 74/2016) sprejel Sklep o izboru prijav za sofinanciranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2017, št. 511-10/2016-76 z dne 25. 5. 2017.

 

Priloga:

  • Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2017 - Results of the Public call for (co)financing potential ERC candidates to visit ERC grantees in 2017:
Stran ureja: Bojan Volf Datum: 01.06.2017