Mednarodno sodelovanje

Štipendije za obisk pri nosilcih projektov ERC

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2020

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

06.09.2019,  Ur.l. RS, št. 51/2019

  Zaključek javnega razpisa

05.11.2019

  Odpiranje prijav

07.11.2019

  Ocenjevanje vlog

februar - avgust 2020

  Seja Znanstvenega sveta agencije

avgust 2020

  Obvestila prijaviteljem o izboru prijav

avgust 2020

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

avgust 2020

  Rok za predložitev ugovorov

15 dni
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano