Letne obveznosti raziskovalnih organizacij

Letne obveznosti raziskovalnih organizacij v letu 2022

Arhiv
Predvideni datum poziva oz. pošiljanja Obveznost Oblika Predvideni rok za oddajo oz. vračilo Kontaktna oseba
januar Podpis tipske pogodbe PDF 25.01.2022 Mojca Kastelc Selan
15.02.2022 Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2021 obrazci 15.03.2022 Špresa Neziri
25.02.2022 Program dela infrastrukturnega programa za leto 2022 obrazci 11.04.2022 Špresa Neziri
25.02.2022 Poročilo o porabi sredstev infrastrukturnega programa v letu 2021 in plan za leto 2022 obrazci 11.04.2022 Špresa Neziri
februar Poročilo o nakupu mednarodne znanstvene literature v letu 2021 obrazci marec Ljiljana Lučić
februar Poročilo o delu OSIC v letu 2021 obrazci marec Primož Pristovšek
05.04.2022 Zaključno poročilo o izvajanju bilateralnih projektov obrazci 10.05.2022 Frančiška Rožič Novak
Neža Hlebanja
 
21.4.2022 Poročilo o letni razporeditvi raziskovalnih ur programa/projekta (PRU) za leto 2021 Digital Forms 31.05.2022 Simon Ošo
skrbnice ved projektov in skrbnica CRP
Silvia Bodanec in Urša Novak (raziskovalni programi)
Špresa Neziri (infrastrukturni programi), Skrbniki N projektov, Urša Novak (H projekti)
maj Zaključno poročilo o usposabljanju mladih raziskovalcev obrazci 10.5.2022 Mateja Ahčin
Nataša Dremota
Nadia-Suzana Seaptefrati
15.07.2022 Načrt sredstev za izvajanje stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2022 obrazci 12.09.2022 Silvia Bodanec
15.07.2022 Dokumentacija za sklenitev pogodbe o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obrazci 12.09.2022 Silvia Bodanec
julij Zaključno poročilo o izvajanju ciljnega raziskovalnega projekta Digital Forms 16.08.2022 Ljiljana Lučić
julij Zaključno poročilo o izvajanju raziskovalnih projektov Digital Forms 16.08.2022 Skrbnice ved projektov,
Skrbniki N projektov
 
avgust Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnih projektov Digital Forms september Skrbnice ved projektov,
Skrbniki N projektov
 
avgust Letno poročilo o izvajanju ciljnega raziskovalnega projekta Digital Forms september Ljiljana Lučić
avgust Finančno poročilo 2021 XLS september Simon Ošo
Edita Ogrizek
september Načrt letne razporeditve obremenitev za leto 2022 – za prejemnike stabilnega financiranja Digital Forms oktober, spremembe do 31.12.2022 Silvia Bodanec in Urša Novak (raziskovalni programi), Špresa Neziri (infrastrukturni programi)
september Načrt letne razporeditve raziskovalnih ur projekta / CRP (NRU) za leto 2022 Digital Forms oktober, spremembe do 31.12.2022 Simon Ošo
in skrbnice ved projektov in skrbnica CRP, Skrbniki N projektov, Urša Novak (H-projekti)
 
september Letno poročilo o rezultatih usposabljanja mladih raziskovalcev Digital Forms   Mateja Ahčin
Nataša Dremota
Nadia-Suzana Seaptefrati
mesečno po potrebi Aneks k skupni pogodbi PDF 7 dni Mojca Kastelc Selan
na tri mesece po potrebi Zaključno poročilo o nakupu in delovanju raziskovalne opreme obrazci   Špresa Neziri
na tri mesece po potrebi  Poročilo o poteku izvajanja sporazuma o gostovanju raziskovalca iz tretje države skupaj z izjavo, da je bila raziskovalna dejavnost izvedena obrazci   Breda Torok
po izvedbi aktivnosti Zahtevek za izplačilo sredstev, obračun stroškov in vsebinsko poročilo o izvedenih aktivnostih v okviru posamezne aktivnosti obrazci   Frančiška Rožič Novak
Neža Hlebanja
 
po izvedbi aktivnosti  Vsebinsko poročilo o izvedbi aktivnosti v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2022 obrazci   Bojan Volf

 

Letne obveznosti raziskovalnih organizacij iz 2021 z rokom predložitve v letu 2022
 

Datum poziva oz. pošiljanja Obveznost Oblika Rok za oddajo oz. vračilo Kontaktna oseba
3.1.2022 Uredniško in finančno poročilo za periodične znanstvene publikacije, periodične poljudno-znanstvene publikacije za leto 2021 obrazci 15.3.2022 Bojan Volf
3.1.2022  Dokazni izvod  znanstvene monografije 2021 dokazni izvod 15.3.2022 Bojan Volf
3.1.2022  Finančno poročilo za znanstvene monografije 2021 obrazci 15.3.2022 Bojan Volf