Letne obveznosti raziskovalnih organizacij

Letne obveznosti raziskovalnih organizacij v letu 2022

Arhiv
Predvideni datum poziva oz. pošiljanja Obveznost Oblika Predvideni rok za oddajo oz. vračilo Kontaktna oseba
18.01.2022 Podpis tipske pogodbe PDF 25.01.2022 Mojca Kastelc Selan
februar Poročilo o letni razporeditvi raziskovalnih ur programa/projekta (PRU) za leto 2021 Digital Forms marec Simon Ošo
in skrbnice ved projektov in CRP
Silvia Bodanec in skrbnici H projektov
Špresa Neziri (infrastrukturni programi), Skrbniki N projektov
15.02.2022 Program dela infrastrukturnega programa za leto 2022 obrazci 15.03.2022 Špresa Neziri
15.02.2022 Poročilo o porabi sredstev infrastrukturnega programa v letu 2021 in plan za leto 2022 obrazci 15.03.2022 Špresa Neziri
15.02.2022 Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2021 obrazci 15.03.2022 Špresa Neziri
februar Poročilo o nakupu mednarodne znanstvene literature v letu 2020 obrazci marec Ljiljana Lučić
februar Poročilo o delu OSIC v letu 2021 obrazci marec Stojan Pečlin
marec Zaključno poročilo o izvajanju ciljnega raziskovalnega projekta Digital Forms april Ljiljana Lučić
marec Zaključno poročilo o izvajanju raziskovalnih projektov Digital Forms april Skrbnice ved projektov,
Skrbniki N projektov
 
marec Zaključno poročilo o izvajanju bilateralnih projektov obrazci april Frančiška Rožič Novak
Marjetica Primožič
 
april Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnih projektov Digital Forms maj Skrbnice ved projektov,
Skrbniki N projektov
 
april Letno poročilo o izvajanju ciljnega raziskovalnega projekta Digital Forms maj Ljiljana Lučić
april Letno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa Digital Forms maj Silvia Bodanec in Urša Novak
 
april Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa Digital Forms maj Silvia Bodanec in Urša Novak
 
maj Finančno poročilo 2021 XLS junij Simon Ošo
Edita Ogrizek
maj Letno poročilo o rezultatih usposabljanja mladih raziskovalcev Digital Forms   Mateja Ahčin
Nataša Dremota
Jelka Fric Jekovec
maj Zaključno poročilo o usposabljanju mladih raziskovalcev Digital Forms   Mateja Ahčin
Nataša Dremota
Jelka Fric Jekovec
maj Načrt letne razporeditve raziskovalnih ur programa / projekta / CRP (NRU) za leto 2022 Digital Forms junij, spremembe vse leto Simon Ošo
in skrbnice ved projektov in skrbnica CRP,
Silvia Bodanec in Urša Novak (raziskovalni programi)
Špresa Neziri (infrastrukturni programi), Skrbniki N projektov, Urša Novak (H-projekti)
 
mesečno po potrebi Aneks k skupni pogodbi PDF 7 dni Mojca Kastelc Selan
na tri mesece po potrebi Zaključno poročilo o nakupu in delovanju raziskovalne opreme obrazci   Špresa Neziri
na tri mesece po potrebi  Poročilo o poteku izvajanja sporazuma o gostovanju raziskovalca iz tretje države skupaj z izjavo, da je bila raziskovalna dejavnost izvedena obrazci   Frančiška Rožič Novak
po izvedbi aktivnosti Zahtevek za izplačilo sredstev, obračun stroškov in vsebinsko poročilo o izvedenih aktivnostih v okviru posamezne aktivnosti obrazci   Frančiška Rožič Novak
Marjetica Primožič
 
po izvedbi aktivnosti  Vsebinsko poročilo o izvedbi aktivnosti v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2021 obrazci   Frančiška Rožič Novak

 

Letne obveznosti raziskovalnih organizacij iz 2021 z rokom predložitve v letu 2022
 

Datum poziva oz. pošiljanja Obveznost Oblika Rok za oddajo oz. vračilo Kontaktna oseba
3.1.2022 Uredniško in finančno poročilo za periodične znanstvene publikacije, periodične poljudno-znanstvene publikacije za leto 2021 obrazci 15.3.2022 Bojan Volf
3.1.2022  Dokazni izvod  znanstvene monografije 2021 dokazni izvod 15.3.2022 Bojan Volf
3.1.2022  Finančno poročilo za znanstvene monografije 2021 obrazci 15.3.2022 Bojan Volf