Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Letne obveznosti raziskovalnih organizacij
Letne obveznosti raziskovalnih organizacij
Letne obveznosti raziskovalnih organizacij v letu 2020
Arhiv
Datum poziva oz. pošiljanja Obveznost Oblika Rok za oddajo oz. vračilo Kontaktna oseba
09.01.2020 Poročilo o letni razporeditvi raziskovalnih ur programa/projekta (PRU) za leto 2019 eObrazci 28.02.2020 Simon Ošo
in skrbnice ved projektov in CRP
Silvia Bodanec in Urša Novak (raziskovalni programi)
Špresa Neziri (infrastrukturni programi)
Mojca Boc (N- projekti)
17.01.2020 Podpis tipske pogodbe PDF 23.01.2020 Mojca Kastelc Selan
17.02.2020 Poročilo o nakupu mednarodne znanstvene literature v letu 2019 obrazci 15.03.2020 Ljiljana Lučić
27.02.2020 Poročilo o delu OSIC v letu 2019 obrazci 31.03.2020 Stojan Pečlin
04.03.2020 Vmesno poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa v letu 2019 in Program dela infrastrukturnega programa za leto 2020 eObrazci 15.04.2020 Špresa Neziri
04.03.2020 Poročilo o porabi sredstev infrastrukturnega programa v letu 2019 in plan za leto 2020 obrazci 15.04.2020 Špresa Neziri
04.03.2020 Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2019 obrazci 15.04.2020 Špresa Neziri
13.03.2020 Letno poročilo o rezultatih usposabljanja mladih raziskovalcev eObrazci 22.04.2020 Mateja Ahčin
Nataša Dremota
Ana Jakopin
20.03.2020 Letno in zaključno poročilo o izvajanju ciljnega raziskovalnega projekta eObrazci 02.06.2020 Ljiljana Lučić
23.03.2020 Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnih projektov eObrazci 02.06.2020 Skrbnice ved projektov,
Mojca Boc, Bojan Volf, Marjetica Primožič (N- projekti)
 
23.03.2020 Zaključno poročilo o izvajanju raziskovalnih projektov eObrazci 02.06.2020 Skrbnice ved projektov
Mojca Boc, Bojan Volf, Marjetica Primožič (N- projekti)
 
27.03.2020 Letno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa eObrazci 02.06.2020 Silvia Bodanec
Urša Novak
27.03.2020 Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa eObrazci 02.06.2020 Silvia Bodanec
Urša Novak
24.03.2020 Zaključno poročilo o izvajanju bilateralnih projektov eObrazci 02.06.2020 Frančiška Rožič Novak
Marjetica Primožič
Katarina Seršen
04.05.2020 Načrt letne razporeditve raziskovalnih ur programa / projekta (NRU) za leto 2020 eObrazci 15.06.2020, spremembe vse leto Simon Ošo
in skrbnice ved projektov in skrbnica CRP,
Silvia Bodanec in Urša Novak (raziskovalni programi)
Špresa Neziri (infrastrukturni programi)
Mojca Boc, Bojan Volf, Marjetica Primožič (N- projekti)
 
maj Napoved letne razporeditve raziskovalnih ur (NRU) za leto 2020 - CRP projekti iz razpisa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020 eObrazci 30.06.2020, spremembe vse leto Ljiljana Lučić
oktober Finančno poročilo 2019 XLS 1 mesec po datumu poziva Simon Ošo
Edita Ogrizek
oktober Napoved letne razporeditve raziskovalnih ur (NRU) za leto 2020 - »CRP 2020« eObrazci 30.11.2020, spremembe vse leto Ljiljana Lučić
mesečno po potrebi Aneks k skupni pogodbi PDF 7 dni Mojca Kastelc Selan
na tri mesece po potrebi Zaključno poročilo o nakupu in delovanju raziskovalne opreme eObrazci 1 mesec Špresa Neziri
na tri mesece po potrebi Zaključno poročilo o usposabljanju mladih raziskovalcev eObrazci 1 mesec Mateja Ahčin
Nataša Dremota
Ana Jakopin
po izvedbi aktivnosti Zahtevek za izplačilo sredstev, obračun stroškov in vsebinsko poročilo o izvedenih aktivnostih v okviru posamezne aktivnosti obrazci v 30 dneh po uresničeni aktivnosti, za aktivnosti, uresničene v mesecu decembru 2020 pa do 10. januarja 2021 Frančiška Rožič Novak
Marjetica Primožič
Katarina Seršen
na tri mesece po potrebi Poročilo o poteku izvajanja sporazuma o gostovanju raziskovalca iz tretje države skupaj z izjavo, da je bila raziskovalna dejavnost izvedena obrazci najpozneje v dveh mesecih po prenehanju veljavnosti sporazuma Frančiška Rožič Novak
po izvedbi aktivnosti Vsebinsko poročilo o izvedbi aktivnosti v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2020 obrazci v 30 dneh po uresničeni aktivnosti, za aktivnosti, uresničene v mesecu decembru 2020 pa do 10. januarja 2021 Frančiška Rožič Novak

 

Letne obveznosti raziskovalnih organizacij iz 2019 z rokom predložitve v letu 2020
 

Datum poziva oz. pošiljanja Obveznost Oblika Rok za oddajo oz. vračilo Kontaktna oseba
december 2019 Dokazni izvod periodične znanstvene publikacije, periodične poljudno-znanstvene publikacije 2019 dokazni izvod 09.06.2020 Aleksandra Panič
januar 2020 Uredniško in finančno poročilo za periodične znanstvene publikacije, periodične poljudno-znanstvene publikacije za leto 2019 obrazci 09.06.2020 Aleksandra Panič
januar 2020 Dokazni izvod  znanstvene monografije 2019 dokazni izvod 09.06.2020 Aleksandra Panič
januar 2020 Finančno poročilo za znanstvene monografije 2019 obrazci 09.06.2020 Aleksandra Panič
Stran ureja: Lidija Tičar Padar Zadnja sprememba: 02.10.2020
Datum: 24.12.2019