Letne obveznosti raziskovalnih organizacij

V letu 2017

Arhiv
Datum poziva oz. pošiljanja Obveznost Oblika Rok za oddajo oz. vračilo Kontaktna oseba
16.01.2017 Poročilo o letni razporeditvi raziskovalnih ur programa/projekta (PRU) za leto 2016 eObrazci 15.02.2017 Simon Ošo
in skrbnice ved projektov ter
Silvia Bodanec (programi)
17.01.2017 Podpis tipske pogodbe PDF 20.01.2017 Edita Ogrizek
mesečno po potrebi Aneks k skupni pogodbi PDF 7 dni Edita Ogrizek
mesečno Zahtevek za izplačilo po pogodbi PDF 7 dni Edita Ogrizek
20.01.2017 Letno poročilo o rezultatih usposabljanja mladih raziskovalcev eObrazci 17.02.2017 Mateja Ahčin
Nataša Dremota
Tina Glavič Novak
27.01.2017 Zaključno poročilo o izvajanju bilateralnega raziskovalnega projekta eObrazci 22.03.2017 Frančiška Rožič Novak
Marjetica Primožič
Katarina Seršen
07.02.2017 Letno in zaključno poročilo o izvajanju ciljnega raziskovalnega projekta eObrazci 15.03.2017 Ljiljana Lučić
15.02.2017 Letno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa eObrazci 22.03.2017 Silvia Bodanec
15.02.2017 Zaključno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa eObrazci 22.03.2017 Silvia Bodanec
15.02.2017 Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa eObrazci 22.03.2017 Silvia Bodanec
15.02.2017 Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnega projekta eObrazci 22.03.2017 Skrbnice ved projektov
15.02.2017 Zaključno poročilo o izvajanju raziskovalnega projekta eObrazci 22.03.2017 Skrbnice ved projektov
17.02.2017 Program dela infrastrukturnega programa za leto 2017 eObrazci 22.03.2017 Špresa Neziri
17.02.2017 Poročilo o porabi sredstev infrastrukturnega programa v letu 2016 in plan za leto 2017 obrazci 15.03.2017 Špresa Neziri
17.02.2017 Vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2016 obrazci 15.03.2017 Špresa Neziri
februar 2017 Poročilo o delu OSIC v letu 2016 obrazci 15.03.2017 Marija Žvar
27.02.2017 Poročilo o nakupu mednarodne znanstvene literature v letu 2016 obrazci 15.03.2017 Marija Žvar
20.04.2017 Zaključno poročilo - “Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti” eObrazci 15.05.2017 Tina Glavič Novak
20.04.2017 Zaključno poročilo (gospodarske družbe) - “Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti” eObrazci 15.05.2017 Tina Glavič Novak
26.04.2017 Napoved letne razporeditve raziskovalnih ur programa/projekta (NRU) za leto 2017 eObrazci 31.05.2017, spremembe vse leto Simon Ošo
in skrbnice ved projektov ter
Silvia Bodanec (programi)
09.06.2017 Finančno poročilo 2016 XLS 10.07.2017 Simon Ošo
november 2017 Dokazni izvod periodične znanstvene publikacije, periodične poljudno-znanstvene publikacije obrazci 31.12.2017 Aleksandra Panič

november 2017 Uredniško in finančno poročilo za periodične znanstvene publikacije, periodične poljudno-znanstvene publikacije obrazci 15.3.2018 Aleksandra Panič

zadnje trimesečje 2017 Dokazni izvod  znanstvene monografije obrazci prvo trimesečje 2018 Aleksandra Panič

zadnje trimesečje 2017 Finančno poročilo za znanstvene monografije obrazci prvo trimesečje 2018 Aleksandra Panič

na tri mesece po potrebi Zaključno poročilo o nakupu in delovanju raziskovalne opreme eObrazci 1 mesec Špresa Neziri
na tri mesece po potrebi Zaključno poročilo o usposabljanju mladih raziskovalcev eObrazci 1 mesec Mateja Ahčin
Nataša Dremota
Tina Glavič Novak