Raziskovalna infrastruktura

Novice, obvestila

Dodatno financiranje ustanoviteljskih obveznosti za leto 2017

Na podlagi povečanja proračunskih sredstev agencije leto 2017 in v skladu s Pravilnikom o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, je Upravni odbor agencije dne 20. 11. 2017 sprejel Sklep o dodatnem financiranju ustanoviteljskih obveznosti za leto 2017, s katerim so bila javnim raziskovalnim zavodom (v nadaljevanju: JRZ) za namen financiranja ustanoviteljskih obveznosti odobrena dodatna sredstva v višini 1.002.845,47 EUR.

Po posameznih JRZ je višina dodatnih sredstev za ustanoviteljske obveznosti za leto 2017 sledeča:

 

Naziv JRZ Dodatna sredstva za ustanoviteljske obveznosti (v EUR)
Kemijski inštitut 143.529,37
Nacionalni inštitut za biologijo 57.908,99
Institut "Jožef Stefan" 369.775,50
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 24.063,72
Geološki zavod Slovenije 42.701,31
Kmetijski inštitut Slovenije 45.287,33
Gozdarski inštitut Slovenije 30.061,50
Inštitut za novejšo zgodovino 17.067,82
Inštitut za ekonomska raziskovanja 9.445,82
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 10.407,65
Inštitut za narodnostna vprašanja 12.839,43
Pedagoški inštitut 8.937,70
Znanstvenoraziskovalni center SAZU 170.768,92
Inštitut za hidravlične raziskave 2.649,55
Zavod za gradbeništvo Slovenije 44.080,52
Znanstveno-raziskovalno središče Koper 13.320,34
Skupaj 1.002.845,47

 

Sredstva za financiranje ustanoviteljskih obveznosti se zagotavljajo za naslednje namene:

  • vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme 20 %;
  • upravljanje in vodenje 40 %;
  • fiksni stroški delovanja 40 %.