Raziskovalna infrastruktura

Novice, obvestila

Poziv javnim zavodom, upravičencem do sredstev za ustanoviteljske obveznosti

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je javnim raziskovalnim zavodom poslala poziv, da posredujejo vlogo za pridobitev sredstev iz naslova ustanoviteljskih obveznosti za leto 2006. Rok za oddajo vlog je 23. 12. 2005.