Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Novice, obvestila

Poročilo o sofinanciranju nakupa mednarodne znanstvene literature za leto 2020

V skladu s Pogodbo o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2021 pozivamo izvajalce, da Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije posredujejo poročila za dobavljeno mednarodno znanstveno literaturo in poročajo o porabljenih sredstvih. Poročilo je potrebno posredovati do 15. marca 2021 za preteklo leto.

Obrazec je dostopen na spletnem naslovu.

Poročilo se posreduje v enem izvodu v tiskani obliki in v enem izvodu v elektronski obliki na naslov: tujaliteratura@arrs.si ali literatura@arrs.si.