> Raziskovalna infrastruktura > Mednarodna literatura in baze > Novice
Raziskovalna infrastruktura
Mednarodna znanstvena literatura
Novice, obvestila
Poročila o sofinanciranju nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov v letu 2012

V skladu s Pogodbo o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2012 je izvajalec dolžan agenciji dostaviti poročilo za dobavljeno mednarodno znanstveno literaturo in baze podatkov in poročati o porabljenih sredstvih. Zaradi izvedbe evalvacijskega postopka so izvajalci zaprošeni poročilo posredovati do 15. februarja 2013 za preteklo leto.

Poročilo se posreduje v enem izvodu v tiskani obliki in v enem izvodu v elektronski obliki na naslov: tujaliteratura@arrs.si ali literatura@arrs.si.

 

Priloga:

Datum: 18.01.2013