Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Normativni akti

      

Na podlagi Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 do 2010 (Ur.l. RS, št. 3/06) in Pravilnika o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Uradni list RS, št. 12/05 in 53/06) v nadaljevanju: Pravilnik o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja

Spremembo usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2006 št. 630-3/2006 z dne 24.05.2006
 

V Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2006 št. 630-3/2006 z dne 24.05.2006 se besedilo prvega odstavka II. točke spremeni tako, da se glasi:

"V skladu s sprejetimi proračunskimi sredstvi okvirni obseg sredstev za javni razpis za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2006 znaša 500.000.000,00 SIT.".

Obrazložitev:

V Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2006 št. 630-3/2006 z dne 24.05.2006 je bilo v prvem odstavku II. točke navedeno: "V skladu s sprejetimi proračunskimi sredstvi okvirni obseg sprejetih proračunskih sredstev za javni razpis za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2006 znaša 469.995.000,00 SIT.".

Ker so bile naknadno ugotovljene določene računske in tipkarske pomanjkljivosti v besedilu prvega odstavka II. točke zgoraj navedenih usmeritev, je bilo potrebno sprejeti predmetno spremembo besedila prvega odstavka II. točke usmeritev, ki je s tem tudi v celoti utemeljena.

 

Datum: 25.05.2006
Številka: 630-3/2006

Dr. Jure Zupan
Minister