Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020

Objavljamo seznam odobrenih prijav za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020, ki se nanaša na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020 (Uradni list RS, št. 65/18, z dne 5. 10. 2018).

 

Priloga: