Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalna infrastruktura > Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk > Rezultati razpisov in pozivov
Raziskovalna infrastruktura
Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk
Rezultati razpisov in pozivov
Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2013

Na podlagi 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 25. člena v zvezi z 2. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 4/11, 72/11 IN 45/12) ter sklepa ZSA z dne 11.11.2013, je v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2013 (Uradni list RS, št. 70/13; v nadaljevanju: javni razpis) v zvezi s prijavami, prispelimi na javni razpis, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep št. 6316-9/2013-179 o izboru prijav za (so)financiranje na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2013.

 

Priloga:

Stran ureja: Aleksandra Panič Datum: 25.11.2013