Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2021

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

05.03.2021, Ur.l. RS, št. 30/21

  Zaključek javnega razpisa

16.04.2021

  Odpiranje vlog

03.05.2021

  Ocenjevanje vlog (strokovna komisija)

julij/avgust 2021

  Seja Znanstvenega sveta agencije

06.09.2021

  Obvestila prijaviteljem o izboru prijav

07.09.2021

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

07.09.2021
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano