> Raziskovalna infrastruktura > Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk > Razpisi in pozivi
Raziskovalna infrastruktura
Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk
Razpisi in pozivi
Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2017
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

31.03.2017, Ur.l. RS, št. 15/17

  Zaključek javnega razpisa

10.05.2017

  Odpiranje vlog

12.05.2017

  Ocenjevanje vlog (strokovna komisija)

24.08.2017

  Seja Znanstvenega sveta agencije

11.09.2017

  Obvestila prijaviteljem o izboru prijav

18.09.2017

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

19.09.2017

  Rok za predložitev ugovorov

15 dni
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano
Zadnja sprememba: 23.10.2017
Datum: 31.03.2017