Raziskovalna infrastruktura

Znanstveni sestanki

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje organizacije znanstvenih sestankov za leto 2011

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1,112/07 in 9/11), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 30. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11), Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2011 (Uradni list RS, št. 76/2010), Sklepa št. 4_11/2 o predlogu prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2011, sprejetega s strani Znanstvenega sveta agencije na 4. redni seji, dne 04. 04. 2011, Sklepa št. 6316-2/2010-166 o izboru prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2011 in na podlagi odločitve Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 7. seji, dne 15. 06. 2011 agencija v spodaj priloženi prilogi objavlja dokončno listo izbranih in neizbranih prijav.

Priloga:
  • Dokončna lista izbranih in neizbranih prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2011: