Raziskovalna infrastruktura

Znanstveni sestanki

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje organizacije znanstvenih sestankov za leto 2010

Na podlagi 25. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/09), v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07) ter predloga prednostnega seznama za sofinanciranje znanstvenih sestankov, pripravljenega s strani Strokovnega telesa za znanstvene sestanke in potrjenega s strani Znanstvenega sveta agencije v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2010 (Uradni list RS, št. 104/09), je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 8. redni seji, dne 05. 05. 2010 sprejel sklep o izboru prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov za leto 2010.

Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na 10. redni seji, dne 17.06.2010 zavrnil vse tri pritožbe. Seznam prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov za leto 2010 je tako dokončen.

Priloga: