Raziskovalna infrastruktura

Znanstveni sestanki

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje organizacije znanstvenih sestankov za leto 2009

Na podlagi 23. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/09), v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07) ter predloga prednostnega seznama za sofinanciranje znanstvenih sestankov, pripravljenega s strani Strokovnega telesa za znanstvene sestanke in potrjenega s strani Znanstvenega sveta agencije v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2009 (Uradni list RS, št. 112/08), je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 66. seji, dne 22.04.2009 sprejel sklep o izboru prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov za leto 2009.

Priloga: