Raziskovalna infrastruktura

Znanstveni sestanki

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje organizacije znanstvenih sestankov za leto 2007

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo), 5. alineje 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 17. člena Pravilnika o postopkih in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št. 12/05 in 24/06), Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2007 (Uradni list RS, št. 112/06) ter predloga prednostnega seznama za sofinanciranje znanstvenih sestankov, pripravljenega s strani Strokovnega telesa za znanstvene sestanke in potrjenega s strani Znanstvenega sveta agencije, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 37. seji, dne 30.05.2007 sprejel sklep o izboru prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov za leto 2007.

 

Priloga:
  • Dokončni seznam sofinanciranih znanstvenih sestankov, potrjen na 39. seji Upravnega odbora, dne 11.07.2007: