Raziskovalna infrastruktura

Znanstveni sestanki

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2005

Na podlagi Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št. 12/05) in Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2005 (Uradni list RS, št. 21/2005) je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na svoji 14. seji dne 6. junija 2005 sprejel sklep o izboru prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2005.
 

Priloga:
  • Seznam sofinanciranih znanstvenih sestankov v letu 2005: