Raziskovalna infrastruktura

Znanstveni sestanki

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2010

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

18.12.2009, Ur.l. RS, št. 114/2009

  Zaključek javnega razpisa

29.01.2010 ob 12. uri

  Odpiranje vlog

05.02.2010

  Ocenjevanje vlog

22.02.2010

  Seja Znanstvenega sveta agencije

26.04.2010

  Seja Upravnega odbora agencije

05.05.2010

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

07.05.2010

  Seja Komisije za pritožbe

01.06.2010

  Seja Upravnega odbora agencije

17.06.2010

  Objava končnih rezultatov na spletni strani agencije

18.06.2010
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano