Raziskovalna infrastruktura

Znanstveni sestanki

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2009

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

28.11.2008, Ur.l. RS, št. 112/2008

  Zaključek javnega razpisa

07.01.2009 ob 12. uri

  Odpiranje vlog

09.01.2009

  Ocenjevanje vlog

10.03.2009

  Seja Znanstvenega sveta agencije

30.03.2009

  Seja Upravnega odbora agencije

22.04.2009

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

24.04.2009

  Obvestila prijaviteljem o vlogah (Pritožbeni rok je 8 dni)

24.04.2009

  Seja Komisije za pritožbe

18.05.2009

  Seja Upravnega odbora agencije

17.06.2009

  Objava končnih rezultatov na spletni strani agencije

18.06.2009
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano