Raziskovalna infrastruktura

Znanstveni sestanki

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2008

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

30.11.2007

  Zaključek javnega razpisa

07.01.2008 ob 12. uri

  Odpiranje vlog

10.01.2008

  Ocenjevanje vlog

07.03.2008

  Seja Znanstvenega sveta agencije / Seja strokovnega telesa

31.03.2008

  Seja Upravnega odbora agencije

09.04.2008

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

11.04.2008

  Rok za vložitev pritožb

8 dni

  Komisija za pritožbe

06.05.2008

  Seja Upravnega odbora agencije

21.05.2008

  Objava končnih rezultatov na spletni strani agencije

23.05.2008

  Obvestila prijaviteljem o pritožbah

30.05.2008
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano