Raziskovalna infrastruktura

Znanstveni sestanki

Novice, obvestila

Obvestilo prijaviteljem organizacije znanstvenih sestankov v letu 2010

Obveščamo vse prijavitelje, ki jim Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS še ni izplačala drugega dela pogodbenega zneska za organizacijo znanstvenega sestanka v letu 2010, da bo le-ta nakazan v mesecu januarju 2011.

 

Sektor za raziskovalno infrastrukturo