Raziskovalna infrastruktura

Periodične publikacije

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2010

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

18.12.2009, Ur. list RS 104/2009

  Zaključek razpisa

25.01.2010 ob 12. uri

  Odpiranje vlog

29.01.2010

  Ocenjevanje vlog

12.02.2010

  Seja ZSA

01.03.2010

  Seja ZSA - drugič

15.03.2010

  Seja UO

25.03.2010

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

01.04.2010

  Seja Komisije za pritožbe

23.04.2010

  Seja UO - odločitev o pritožbah

05.05.2010

  Objava končnih rezultatov na spletni strani agencije

07.05.2010
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano