Raziskovalna infrastruktura

Osrednji specializirani informacijski centri

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2020 - 2022

Na podlagi Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19)  in Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2020 do 2022 (Uradni list RS, št. 62/19)  , je v. d. direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dne 18. 12. 2019 sprejel sklep št. 6316-8/2019-23 o izboru prijav za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2020 – 2022.

OSREDNJI SPECIALIZIRANI INFORMACIJSKI CENTRI, KI SO VKLJUČENI V SOFINANCIRANJE V OBDOBJU 2020 - 2022

Za izvajanje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov (OSIC) po znanstvenih vedah so izbrani naslednji izvajalci:

 

 
OSIC 
Višina sofinanciranja v letu 2020
OSIC za naravoslovje
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
51.736
OSIC za tehniko
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
51.736
OSIC za medicino
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
32.783
OSIC za biotehniko
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
16.904
OSIC za družboslovje
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
75.299
OSIC za humanistiko
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
53.273