Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 19)

Na podlagi 131. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS št. 52/16, 79/17,65/19 in 78/20) in Sklepa o predlogu sklepa o izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 19), št. 6316-3/2020-162, ki ga je sprejel Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dne 14. 12. 2020 v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 19) (Uradni list RS, št. 18/20), je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel Sklep o izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 19), št. 6316-3/2020-164, z dne 16. 12. 2020.

 

Priloga:

  • Prednostna lista za sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme – Paket 19: