Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 17)

Na podlagi 131. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS št. 52/16 in 79/17) in Sklepa o predlogu sklepa o izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 17), št. 6316-23/2017-18, ki ga je sprejel Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 7. redni seji 16. 4. 2018, je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel Sklep o izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 17), št. 6316-23/2017 z dne 17. 4. 2018.

 

Priloga:

  • Prednostna lista za sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme – Paket 17: