Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati pritožbenega postopka zoper odločitev Upravnega odbora agencije o rezultatih Javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalne opreme – Paket 14

(Ur. l. RS, št. 28/09)

Upravni odbor agencije je na 69. seji dne 15.7.2009 skladno s 27. členom Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/09) na predlog Komisije za pritožbe v zvezi z rezultati izbora prijav na javni razpis sprejel sklep št. 430-39/2009-291 o spremembi sklepa o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme v letih 2009-2011 (Paket 14) z dne 15.7.2009.

Priloga: