Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 18)

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

07.06.2019

  Zaključek javnega razpisa

18.07.2019 do 14. ure

  Odpiranje prijav

22.07.2019

  1. seja strokovnega telesa

05.11.2019

  2. seja strokovnega telesa

20.11.2019

  Seja Znanstvenega sveta agencije

09.12.2019

  Sklep o izboru (direktor)

13.12.2019

  Obvestila prijaviteljem

13.12.2019

  Objava rezultatov razpisa na spletni strani agencije

13.12.2019
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano