Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Paket 13)

Razpis
  Okvirni datum
 • Objava javnega razpisa
5.5.2006, Ur.l. RS, št. 46/2006
 • Zaključek javnega razpisa
26.6.2006
 • Odpiranje prijav
28.6.2006
 • Pošiljanje obvestil o popolnosti oz. nepopolnosti vlog
do 4.7.2006
 • Priprava za evalvacijo in izbiranje
do 17.7.2006
 • Sklic Strokovne komisije za raziskovalno opremo in recenzentov
do 24.7.2006
 • Ocene recenzentov
do 1.9.2006
 • Določitev deleža sofinanciranja raziskovalne opreme in priprava prednostnega seznama za sofinanciranje
do 5.9.2006
 • Seja Strokovne komisije za raziskovalno opremo – sestanek s prijavitelji za uvrstitev instrumentalne opreme, osnutek prednostnega seznama po vedah
do 20.9.2006
 • Seja Strokovne komisije za raziskovalno opremo – osnutek prednostnega seznama
do 26.9.2006
 • Seja Upravnega odbora agencije
do 11.10.2006
 • Obvestilo prijaviteljev o rezultatih prednostnem seznamu za sofinanciranje
do 16.10.2006
 • Objava rezultatov na spletni strani agencije
do 17.10.2006
 • Komisija ARRS za pritožbe
do 23.11.2006
 • Seja Upravnega odbora agencije
do 22.12.2006
 • Obvestilo o rezultatih pritožb
do 09.01.2007